logologo

Palvelut: Ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus

 
PRE- JA POSTOPERATIIVINEN KUNTOUTUS
 
PREOPERATIIVINEN= ennen leikkausta tapahtuva kuntoutus
 
Tänä päivänä on alettu enemmän kiinnittämään huomiota myös ennen leikkausta tapahtuvaan kuntoutumiseen, jotta leikkauksesta toipuminen olisi sujuvampaa esim. loukkaantumisen jälkeen. Tarkoituksena on vahvistaa tukilihaksistoa leikattavan alueen esim. polvinivelen ympärillä ja valmistaa asiakasta/ potilasta leikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen esim. tulevia harjoitteita läpikäymällä.
 
POSTOPERATIIVINEN= leikkauksen jälkeinen kuntoutus
 
Kuitenkin vielä käytännössä useimmiten fysioterapiaan tullaan vasta leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen. Eri sairaaloissa on erilaisia käytäntöjä kuinka potilasta ohjeistetaan jälkikuntoutukseen. Tarpeen mukaan voi itse pyytää lähetettä fysioterapiaan yksityiselle.
 
 
Lonkkaproteesi
Polviproteesi röntgenkuva 
 
 
 
 
ASIAKASRYHMÄT
- loukkaantumisen/ tapaturman aiheuttamat leikkaukset esim. murtumat, polven eturistisiteen repeämät, jännerepeämät
- polven- ja lonkan tekonivelleikkaukset
- olkapään leikkaukset esim. rasituksen/ virheellisen kuormituksen aiheuttamat vammat, jännerepeämät
- alaselän leikkaukset esim. välilevyn pullistuman tai selkäydin kanavan ahtauman vapautus
- vatsaontelon ja lantionpohjan alueen leikkaukset esim. virtsan karkailuun liittyvä leikkaus
 
LEIKKAUSTA VAATIVIEN ONGELMIEN TAUSTAA
- tekonivelleikkauksiin useimmiten päädytään kivuliaitten kulumamuutosten seurauksena tai murtumien hoitoon
- olkapään alueella on melko yleistä lihasten jänteiden repeämät osittain tai kokonaan loukkaantumisiin tai huonoon hartian asentoon liittyen
- alaselän ongelmien taustalla on monesti välilevyn pullistumat varsinkin nuoremmilla ja vanhemmiten luisten rakenteiden esim. selkäydin kanavan ahtauma
- lantionpohjan toimintahäiriöihin liittyen useimmiten on kyse lihaksiston heikosta kunnosta tai toimintahäiriöstä sisäelimissä esim. virtsarakossa, myös vanhemmiten ongelmia voi tulla enemmän vaihdevuosiin liittyen esim. kohdun laskeuma
 
 
Polven kuluma 
POLVEN KULUMA: Vasemman puolessa kuvassa terve polvi, keskellä polven sisemmän osan kulumamuutosta, oikean puoleisessa kuvassa jo voimakasta kulumaa koko nivelen alueella ja lumpion alla.
 
 
 
 
 
 
TUTKIMINEN JA HOITO
- tutkittaessa selvitetään leikatulta alueelta mm. nivelen/ rangan liikkuvuus, hermokudoksen joustavuus, lihasten toiminta
- tutkittaessa kiinnitetään huomiota myös kokonaisliikkumiseen esim. kävelyyn varsinkin alaraajan leikkausten yhteydessä
- moneen postoperatiiviseen kuntoutukseen liittyy myös alkuvaiheessa rajoituksia liikkuvuuden ja nivelen/ rangan käytön suhteen, silloin on noudatettava siihen liittyvää yleistä tai leikkanneen lääkärin antamaa ohjeistusta
 
- kuntoutumiseen liittyy aina harjoittelu kotona niin liikkuvuutta lisäämään kuin myös lihasvoimaa ja hyvää nivelen/ rangan hallintaa parantamaan
 
 
KÄY TUTUSTUMASSA KÄYPÄ HOITO- SIVUSTOON, JOSSA ON RUNSAASTI TIETOA JA OHJEISTUSTA ERILAISIIN  VAIVOIHIN LIITTYEN
 

Jämsän Fysikaalinen Hoitolaitos, Keskuskatu 13 a 2, 42100 Jämsä, Puh. 010 501 2750 | Mobiili