logologo

Palvelut: Työfysioterapia

 
Työfysioterapeutit ovat työterveyshuollon asiantuntijoita, joiden asiantuntemukseen kuuluvat fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi sekä työn ja työympäristön kehittäminen ergonomiatietoa soveltaen. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Työfysioterapeuttien keskeisiä toimintamuotoja ovat:

  • työn fyysisen kuormittavuuden ja sen terveydellisen merkityksen arviointi
  • uusien työskentelytilojen ja -välineiden suunnitteluun osallistuminen
  • fyysisen työn ja työympäristön kehittämiseen osallistuminen
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen heidän omassa työympäristössään opastamalla valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä sekä ohjaamalla sujuvaan työskentelyyn
  • työterveyshuollon moniammatillisiin kuntoutusprosesseihin osallistuminen mm. kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutukseen ohjaus ja seuranta

Työhön liittyy sekä yksilöön että ryhmään kohdistuvia toimenpiteitä. Työfysioterapeutit osallistuvat työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja siihen liittyvien ryhmien ohjaukseen. He voivat ottaa asiakkaita yksilövastaanotolle työterveyslääkärin tai -hoitajan tarveharkinnan perusteella. Yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa työnantajan edustajan kanssa kartoitetaan asiakkaan fyysiseen työ ja toimintakykyyn liittyviä asiota sekä etsitään niihin ratkaisuja. Työfysioterapeutit antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa sekä liikunnan vaikutuksista erilaisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.
 
Katso lisää TYÖTERVEYSLAITOS


Jämsän Fysikaalinen Hoitolaitos, Keskuskatu 13 a 2, 42100 Jämsä, Puh. 010 501 2750 | Mobiili